Translate site

Vad tycker du att den nya skolan ska heta?

Det undrar Barn och utbildningsnämnden som nu efterlyser namnförslag på den nya 7-9 skolan som ska byggas mellan ishallen och Brotorpsskolan i Lindesberg.
– Vi har redan fått in ett antal förslag från elever på Stadsskogsskolan som ju är den elevgrupp som flyttar över till den nya skolan så småningom. Men nu vill även gärna ha in förslag från allmänheten för att få ett så brett beslutsunderlag som möjligt, förklarar Irene Eriksson som är processledare i kommunens skolsatsning inom grundskolan.

Senast 1 november behöver nämnden få in förslag för att hinna förbereda ärendet till beredande möte den 13 november. Barn och utbildningsnämnden förordar senare ett namnförslag som skickas till Samhällsbyggnad Bergslagen för beslut.

Välkommen att lämna ditt förslag via e-post på barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se