Translate site

Nu byggs en ny gång och cykelväg, en ny bilväg - samt ett nytt industrijärnvägsspår i Frövi

Lindesbergs kommun bygger en ny gång och cykelväg- och bilväg och ett nytt industrijärnvägsspår mellan vattentornet på norra Banvägen och fram till Billerud-Korsnäs vågstation i Frövi.

Ansvarig beställare i projektet är Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och upphandlad markentreprenör är Lindesbergs Grus & Maskin.

Entreprenaden är i dagarna påbörjad med trädavverkning. Under vecka 44 kommer grävmaskiner börja med framtagning av befintliga ledningar samt avtäckning av berg. På stora delar av sträckan är det berg, varför det kommer behövas sprängas under senhösten. Entreprenören besiktigar berörda fastigheter innan sprängningsarbetena påbörjas.

Påverkan under vecka 45

Fröviforsvägen (den västra infarten till Billerud-Korsnäs, under järnvägsbron) är stängd mellan den 12 november kl. 23.00 till och med den 13 november kl.12.00.

Anledningen är att Vattenfall ska rasera högspänningsledningen som bl.a. går över entreprenadens sträckning. Vattenfall har raserat delar av ledningen som är öster och väster om entreprenadområdet tidigare. Trafiken kommer då ledas om via järnvägsövergången på Stenfallsgatan, N:a Bangatan, Bergslagsvägen och länsväg 249.

Entreprenaden ska vara färdigställd till sommaren 2018. I entreprenaden ingår det även att sänka vägen som går under tunneln på Fröviforsvägen för att åstadkomma fri höjd.