Translate site

Lindesbergs kommun får bidrag till satsning på bild och form i förskolan

Den 6 december blev det klart att Lindesbergs kommun får 116,500 kr från Kulturrådet och satsningen ”Skapande skola” som riktar sig till kommunens förskolebarn 4–5 år.
Det är första gången som skapande skola bidraget delas ut till förskolorna.
- Det känns roligt och viktigt att vi kan satsa på bild och form till den här åldersgruppen, eftersom förskollärarna själva har uttryck en önskan om att få stöttning på det här området, säger Sara Sporre som ansökt om bidraget tillsammans med förskolechef Elionor Pettersson.

Här i länet var det Lindesbergs kommun och Kumla kommun som fick bidrag.
Läs mer:

Läs mer om bidraget Skapande skola länk till annan webbplats

Mer information: kultursekreterare Sara Sporre tfn 0581-811 45