Translate site

Nyckelfria lås inom hemtjänsten

Lindesbergs kommun inför digitalt låssystem med elektroniskt låsvred för alla personer som har trygghetslarm. Detta för att säkerställa kvaliteten när det gäller nyckelhantering och medverka till ökad säkerhet.

Dagens nyckelhantering inom vård och omsorg är resurskrävande och förknippad med säkerhetsrisker. Genom att istället installera nyckelfria lås, kan dörren hos den enskilde öppnas med en smart telefon av behörig personal.

Det digitala låset ökar säkerheten och förenklar vardagen. Med hjälp av det kan hemtjänsten komma in snabbare in en bostad vid larm och säkerheten kring nyckelhanteringen förbättras. Det innebär också miljövinster och mindre stress, eftersom personalen inom hemtjänsten minskar på antalet körda mil för att hämta nycklar.

Nyckelfri hemtjänst är ett digitalt system som består av en mobilapplikation och en digital nyckel i mobiltelefonen. Den digitala nyckeln används som legitimation och överförs lokalt till låsenheten via Bluetooth.

Rent praktiskt installeras ett digitalt lås på insidan av ytterdörren. Personalen inom hemtjänsten kan sedan öppna ytterdörren med hjälp av en mobil tjänstetelefon medan den boende själv fortsätter att använda sin vanliga nyckel. Det digitala låset är en pålitlig teknik som flera kommuner redan använder. Självfallet medför inte låset eller monteringen någon kostnad för de enskilda.

Vill du veta mer?
Kontakta din hemtjänstgrupp. Du når dem via kommunens växel, 0581-810 00

Kommunen installerar i ett första skede 100 nyckelfria lås hos enskilda som har hemtjänst och trygghetslarm. Utvärdering sker i april 2018.

Uppdaterad: 2017-12-27 

Sidansvarig: Lena Åström


Vanliga frågor och svar
om digitala lås

Vanlig nyckel
Du använder din hemnyckel precis som vanligt och det nya låsvredet påverkar inte ditt vanliga lås.

Montering
Monteringen ger inga skador på dörren. Ifall hemtjänstens insatser upphör tas låsvredet bort och dörren återställs som den såg ut från början.

Hemförsäkring
Installationen av låsvredet påverkar inte din hemförsäkring och din dörr är lika säker som förut.

Ansvar och kostnad
Lindesbergs kommun tar ansvar för och förvarar originaldelarna till din dörr. Kostnaden för förändringen betalas av kommunen.

När?
Monteringen av låsvreden påbörjades i november 2017 och kommer att utföras av Lindesbergs kommuns larm– och låsinstallatör som har särskild utbildning för monteringen. Montören har tjänstelegitimation där det står att den är anställd av Lindesbergs kommun.

Nyckel
Hemtjänsten har kvar en nyckel för säkerhets skull. Den förvaras inlåst i ett skåp i hemtjänstlokalen.