Translate site

Nytt digitalt projekt förbättrar livskvalitén inom äldrevården

– Bättre livskvalitet för vårdtagaren, men också förbättrad arbetsmiljö för personal i äldrevården. Det är förhoppningen med införandet av ett digitalt mätinstrument inom inkontinensvården, säger Ann-Christin Engström, enhetschef för kommunens sjuksköterskor.

Mätinstrumentet som heter Tena Identifi är ett system som registrerar en individs urinläckage under 72 timmar. En sensor klickas fast i ett speciellt framtaget läckageskydd. Från läckageskyddet går digitala signaler via tunna trådar till sensorn, som i sin tur skickar signalerna till datorn och berättar att ett läckage har skett, och hur stort det är.

Informationen omvandlas till en rapport som ger omvårdnadsvarig sjuksköterska fördjupad kunskap om individuella läckagemönster och urinmängder. Med hjälp av den kan hen sedan fastställa vilket inkontinensskydd som är lämpligt, men också uppge ungefärliga tider för toalettbesök och produktbyten.
– Så istället för att alla vårdtagare får samma inkontinensskydd, anpassar vi skyddet specifikt efter individens behov. Eftersom vi får en bättre överblick över enskildas vanor, kan personalen möta behoven på ett bättre sätt, menar Ann-Christin.

På prov under våren
Systemet prövades ut under våren och är sedan september i år tillgängligt både på särskilda boenden och inom hemvården. Birgitta Vaahto är sjuksköterska och ansvarig för införandet i kommunens verksamheter.
– Vi prövade den digitala mätmetoden med gott resultat på fem vårdtagare med tung inkontinens i höstas. Det resulterade så småningom i ny vårdplanering och ny förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Som jag ser det underlättar mätmetoden väldigt i vårt arbete. Det är säkert, enkelt och effekten är en bättre förståelse för individen, menar Birgitta.

– Förutom förbättringen för vårdtagaren, innebär systemet även ett bättre ekonomiskt ansvarstagande. Bland annat handlar det om tvätt av lakan, bara en sådan sak, och tiden som går åt när man byter i sängen när det inte hade behövt bytas. Det handlar också om miljön, att det blir mindre avfall, säger Ann-Christin Engström.

I framtiden tror både Ann-Christin och Birgitta att olika digitala lösningar som underlättar vård kommer att bli vardag.
– Med tanke på hur fort utvecklingen gått det senaste året, tror jag att vi kommer att få vänja oss vid olika avancerade tekniska lösningar inom äldrevården i framtiden. På ett sätt är den redan här, avslutar Ann-Christin.

Fakta: Blöjan är tänkt som ett verktyg i en inkontinensutredning och inte något som ska användas jämt. Därför slängs själva blöjan, men den lilla dosan spritas av och återanvänds. Ansvarig sköterska har personlig inloggning i systemet, vilket även innebär att det enbart är ansvarig sjuksköterska som har tillgång till dokumentationen. Rapporten dokumenteras med vårdtagarnas övriga handlingar i kommunens journalsystem, Viva.

Uppdaterad: 2017-12-27 

Sidansvarig: Lena Åström


I mars 2016 enades regeringen och SKL om en vision där Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa, välfärd och delaktighet.

I Lindesbergs kommun har arbetat med digitaliseringen nått olika långt, men inom socialtjänsten finns exempel på några lösningar som underlättar för både den enskilde och för dem som arbetar inom vård och omsorg.