Translate site

Samordning av praktik genom ett digitalt verktyg

Region Örebro län har beviljat medel för att införa ett webbaserat praktikhanteringsverktyg i vår region. Projektet pågår under perioden augusti 2016 – juni 2018.

Bakgrund
Praktikhantering i kommunernas regi visar idag på en ganska komplex situation, där ett flertal personer arbetar med praktikförmedling i parallella system med ytterst lite kännedom om varandras verksamheter. Dessutom råder det en konkurrenssituation mellan kommunens olika verksamheter om praktikplatser.

Det finns ett starkt behov av central samordning för att samordna och effektivisera anskaffning och förmedling av praktikplatser och andra arbetslivskontakter, och på sikt åstadkomma fler praktikplatser som fördelas bättre över året.

Mål
Vid utgången av halvåret 2018 har ett kommunövergripande praktikverktyg implementerats. Verktyget används av de tre ingående kommunerna, Degerfors, Karlskoga och Lindesberg, och dess arbetsliv.

praktikplatsen.se
Systemet som ska användas är praktikplatsen.se som är ett verktyg för praktiksamordning för elever, studenter, utbildningsanordnare, skolpersonal, arbetssökande och arbetsplatser.

Mer information: Magnus Sjöberg, projektsamordnare Lindesberg 0586-816 21 och Anna Arping, regionadministratör Lindesberg, 0581-816 70

E-post: praktikplatsen@lindesberg.se