Translate site

Vi söker jourhem!

Lindesbergs kommun söker, inom radie av max 5 mil från centrala Lindesberg, ett tryggt och stabilt jourhem med två stabila vuxna där en förälder kan var hemma på heltid och inte har hemmavarande yngre barn. Gärna med tidigare erfarenhet av familjehemsvård.

Som jourhem ställs höga krav på flexibilitet och lyhördhet, samt förmåga att kunna ta emot barn/ungdomar 0-18 år i akut behov av skydd och/eller stöd.

Uppdraget innebär att man har kontrakterat jourhemsavtal (1-2 platser) som innebär ett fast månadsarvode samt omkostnadsersättning. Som jourhem får du även kontinuerlig stöd i form av handledning. Både enskilt och i grupp tillsammans med andra jourhem och familjehem.

Då vi är i akut behov av jourhem, kontakta gärna familjehemssekreterarna:

Monica Frödin monica.frodin@lindesberg.se 0581- 81669

Karin Viktorsson karin.viktorsson@lindesberg.se 0581- 81216