Translate site

Vi vill veta vad du tycker

Om du tillhör några av Sveriges nationella minoriteter, omfattas du av vissa rättigheter i alla landets kommuner och förvaltningsmyndigheter. Gemensamt för de nationella minoriteterna, är bland annat att de har befolkat Sverige under lång tid och har gemensam historia med svenskarna.

I lagen finns även bestämmelser för förvaltningsområden för samiska, finska och meänkieli. Eftersom Lindesberg valt att ingå förvaltningsområdet för finska, är kommunen skyldig att uppfylla lagens särskilda rättigheter, som bland annat innebär att kommuninvånare har rätt till äldre- och barnomsorg på finska, helt eller till väsentlig del.

Under mars månad vill vi gärna veta vad du tycker om kommunens service på det här området. Att svara är naturligtvis frivilligt och du gör det anonymt - men genom att svara bidrar du till kommunens kunskap om behoven av service på finska.

Här kommer du till enkätenlänk till annan webbplats

De nationella minoriteternas ställning skyddas i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Enligt lagens grundskydd ska kommunen informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter, främja kulturen och språken samt samråda med de nationella minoriteterna.

Sverige har fem nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk: samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer.

Här kan du läsa inbjudan till enkäten på både svenska och finskaPDF

Mer information: Aire Tervaniemi
tfn 0581-811 30