Translate site

Ny lärarutbildning på Masugnen i samarbete med Karlstads universitet

I höst startar Grundlärarprogrammet verksamhetsintegrerat program 4-6, som är en ny utbildning på Karlstads universitet. Studenterna på programmet kommer att studera på 75 procent och arbeta på 50 procent, samtidigt som de får lön under studietiden.

Det unika med satsningen är alltså att eleverna arbetar med lön, tre dagar i veckan på någon av kommunens skolor, samtidigt som de studerar resten av tiden på Masugnen.

Den nya utbildningen vänder sig till dem som vill arbeta som lärare i grundskolan för årskurs 4-6. Tre dagar i veckan arbetar studenten verksamhetsintegrerat i en kommun och två dagar i veckan är avsatta för individuella studier och arbete i studiegrupp. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, men eftersom studietakten är på 75 procent blir programmet på elva terminer.

Som student på programmet tillhör studenten en kommun som blir dennes arbetsgivare under studietiden och där utförs den verksamhetsintegrerade delen av utbildningen. Kommunerna tar i sin tur ett arbetsgivaransvar och betalar ut lön till studenterna under studietiden.

- Det här är en möjlighet för oss som kommun i arbetet med att bredda vår rekrytering, säger Henrik Arenvang, förvaltningschef i Lindesbergs kommun. Vi vill gärna nå ut till invånare som redan bor och verkar i vår kommun, som kanske har svårt att studera på annan ort och vill genomföra en akademisk utbildning.

Karlstad universitet har dragit igång satsningen för att stärka lärarutbildningen i regionen och skapa en möjlighet för en ny målgrupp att nå lärarbehörighet genom fler vägar in till läraryrket. Lindesberg och Åmål är de enda kommunerna utanför Värmland som deltar i satsningen.Är du nyfiken och vill veta mer?
Vi bjuder in till två informationsträffar på Masugnen, lokal Masungspipan, Sinderstaplsvägen 1.

Måndag 26/3 kl. 16-17
Måndag 9/4 k.l 16-17