Translate site

Pedagogiska priset läsåret 2017-2018

Tema: Måluppfyllelse

Alla tar vi emot kunskap och lär oss på olika sätt. Det gäller inte minst i skolans värld där en duktig pedagog har förmåga att anpassa sin undervisning efter elevernas förmåga att ta emot den.

Varje läsår uppmärksammar kommunen enskilda pedagoger eller arbetslag i skolans värld som lyckats hitta nya vägar för elever att ta till sig nödvändig kunskap.

I år, liksom förra året är temat måluppfyllelse vilket innebär att det pedagogiska priset för läsåret 2017-2018 tilldelas den pedagog eller det arbetslag inom barn- och utbildningsförvaltningen i kommunen som bedriver undervisning som leder till ökad kunskapsutveckling för barnet/eleven. Önskvärt är också att man kan koppla sina undervisningsstrategier till aktuell forskning och att man tydligt kan påvisa goda resultat.

Vem eller vilka som tilldelas årets pris beslutas på barn och utbildningsnämndens sammanträde den 14 maj. Prisutdelningen sker vid lämpligt tillfälle under vårterminen.

Mer information: Linda Svahn, ordförande i barn och utbildningsnämnden
tfn 0581-810 28 eller linda.svahn@lindesberg.se


30 mars: Sista dag för ansökan,
skickas via e-post till barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

16 april: Beredande barn och utbildningsnämnd

2 maj: Dialogkonferens/nomineringskväll, Lindeskolans aula

14 maj: Beslutande barn och utbildningsnämnd