Translate site

Hur cykelvänlig är er arbetsplats?
Var med och ta hem en utmärkelse!

Det finns många vinster med att vara en cykelvänlig arbetsplats som underlättar för medarbetare att välja cykeln till och från jobbet och på tjänsteresor.

Medarbetare som cyklar till och från jobbet rör på sig dagligen, mår bättre och är mindre sjuka. Att cykla är billigt jämfört med att åka bil både för den enskilde och för arbetsgivaren. Att cykla innebär också att vara med och bidra till en bättre miljö med mindre utsläpp.

För att uppmuntra och stödja arbetsplatser att underlätta för sina medarbetare att välja cykleln, har utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats tagits fram.

Alla arbetsplatser i Lindesbergs kommun är välkomna att delta och anmäla sin arbetsplats för att få utmärkelsen. Som stöd i arbetet med att uppnå målet, finns en checklista med olika kriterier fördelade på tre nivåer. Alla arbetsplatser som uppfyller minst nivå ett får en utmärkelse att sätta upp på jobbet.

Klart ni ska vara med! Börja med att anmäla er härlänk till annan webbplats

I september är det dags att rapportera vilka kriterier ni uppnått och i oktober delar vi ut utmärkelsen till alla arbetsplatser som nått minst den första nivån. Föruom ett diplom att sätta upp på arbetsplatsen, erbjuds de bästa exemplen även att vara med i en informationsfilm om projektet.

Mer information på www.tänktanken.nulänk till annan webbplats


Cykelvänlig arbetsplats är en aktivitet inom projektet "Hållbart resande" i Örebroregionen. Det handlar om att få fler personer i länet att gå, cykla och åka kollektivt till jobbet och på tjänsteresor, istället för att ta bilen

Cykelvänlig arbetsplats genomförs i samarbete med Askersunds kommun,
Hallsbergs kommun, Karlskoga kommun, Lindesbergs kommun och Örebro kommun.