Translate site

Fakta angående Lindemarken och tivolit

Lions anordnar varje år i september Lindemarken och Tivoli i Lindesberg. Lindemarken är placerad i centrala Lindesberg och Tivolit har varit placerad vid ”tivoliplan” nedanför Ålskilsbacken. Under senare år har Lindemarken förflyttats mer mot Flugparken och Kristinavägen.

2016 byggdes två hus med lägenheter i Ålkilsbacken och Tivolit kunde i samband med Lindemarken 2016 genomföras vid tivoliplanen, dock inom en begränsad yta.

Under 2017 påbörjades arbetet med att bygga ytterligare lägenheter och det innebar att tivolit fick flyttas till Lindeskolans grusfotbollsplan.

Inför Lindemarken 2018 har kommunen informerat Lions om att placering av tivolit på ett skolområde inte är lämpligt. Tivolit behöver från måndag före Lindemarken till söndag efter Lindemarken disponera skolans område. Under Lindemarken mellan fredag – söndag kommer tivolit vara öppet för allmänheten.

Fredagen under Lindemarken är det skoldag och undervisning pågår samtidigt som tivolit och marknaden har full verksamhet.

Lions anser att Lindemarken och Tivolit behöver vara nära varandra så att man lätt kan förflytta sig mellan marknaden och tivolit. Därför valde Lions att ett litet tåg kunde transportera besökare mellan Lindemarken och tivolit.

Lindesbergs kommun (socialtjänst och skola) och polisen har gjort en utvärdering av att tivolit var placerat på Lindeskolans skolområde. Det har i utvärderingen konstaterats att det var betydligt stökigare vid tivolit 2017 än vid tidigare år.

Lindesbergs kommun har därför informerat Lions om att de behöver göra sin ansökan gällande offentlig tillställning hos polismyndigheten i god tid för att kommunens och polisens synpunkter ska kunna säkerställas innan beslut fattas.

Lions och Lindesbergs kommun fortsätter diskussionerna.

För Lindesbergs kommun, kommundirektör Christer Lenke
För Lions, marknadsgeneral Bengt Göran Karlsson