Translate site

Anhörigvårdarkort

Anhörigvårdarkortet skall vara en säkerhet både för den som vårdas och för den anhörige som vårdar i händelse av akut sjukdom eller olycksfall.

Anhörigvårdarkortet innehåller följande information: 

  • Namn på den som är anhörigvårdare och som ansvarar för en person som är beroende av hjälp
  • Uppgifter på den som vårdas
  • Namn på personer som kan kontaktas i händelse av sjukdom eller olyckshändelse. Dessa personer är informerade om vad de skall göra om de får en påringning.

Anhörigvårdarkortet är i visitkortsstorlek och bör förvaras i plånboken tillsammans med ID-handling/körkort. Kortet är kostnadsfritt.

Glöm inte att ta bort anhörigvårdarkortet ur plånboken om hemförhållandena förändras!

Uppdaterad: 2017-08-24 

Sidansvarig: Madde Gustavsson

Kontakt

Anhörigstrateg
0581-810 83

anhorigstod@lindesberg.se