Translate site

Avlösning och avlastning

För dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. I bland behöver du få stöd för egen del samt möjlighet att komma hemifrån en stund. Det finns olika former av avlösning och avlastning.

Kommunens avlösare

Marie Pettersson

Marie Pettersson

Anki Gustafsson

Anki Gustafsson

Tommie Eek

Tommie Eek

Kostnadsfri avlösning

 • Kostnadsfri avlösning finns till för anhöriga som vårdar någon i hemmet som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning.
 • Avlösningen kan ske i hemmet eller via en aktivitet tillsammans med den som är i behov av tillsyn för att den anhöriga ska kunna få egen tid. Avlösningen är avlastning för den anhöriga och sällskap för den närstående.
 • Avlösningen kan ske alla dagar kl. 8.00 - 21.30.
 • Den kostnadsfria avlösningen kan nyttjas upp till 10 timmar per månad.
 • Du behöver boka avlösningen minst två veckor innan avlösningen ska ske om det är första gånger du nyttjar fri avlösning. Har du nyttjat avlösningen tidigare så räcker det med att du kontaktar oss en vecka innan avlösningstillfället. Du kan boka in flera tillfällen i förväg.
 • Boka fri avlösning hos kommunens anhörigkonsulent, tel. 0581-810 83. Får du inget svar, lämna ett meddelande i kommunens växel så kontaktar vi dig istället.

Vem kan få kostnadsfri avlösning?
Vissa insatser innebär redan en form av avlösning/avlastning för anhöriga. Fri avlösning kan nyttjas av anhöriga som vårdar någon i hemmet som inte har daglig verksamhet, kontinuerlig avlastning via korttidsvistelse eller stödfamilj, avlösarservice i hemmet eller personlig assistans enligt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS).

Har din närstående någon eller några av ovanstående insatser, kontakta då biståndshandläggare/LSS-handläggare för eventuellt andra möjligheter till utökad avlastning.

Trygghetsplats för äldre 

Som stöd för anhöriga som vårdar en närstående i hemmet och tillfälligt behöver avlastning finns i kommunen två trygghetsplatser för dygnetruntvistelse under 1-14 dygn.

Vem kan få trygghetsplats?

 • Trygghetsplatserna kan nyttjas av personer som inte har biståndsbeslut om annan form av korttidsplats eller en svår form av demenssjukdom (då är alternativet avlastning på en korttidsplats).
 • Bokning av trygghetsplatsen på Ekgården sker direkt till Ekgården på telefonnummer 076-725 26 76 säkrast 8-12
 • Bokning av trygghetsplatsen på Tallåsen sker direkt till Tallåsen på telefonnummer 0581-815 06 säkrast 8-12
 • Trygghetsplatsen är avgiftsbelagd, se under länken Avgifter. I kostnaden ingår plats i gästrum, mat samt den service och vård som krävs under vistelsetiden.

Växelvård/Korttidsplats

 • Växelvård är en form av avlastning med planerade återkommande dygnetruntvistelser för att stötta anhöriga med t. ex. tid för återhämtning.
 • Vid behov av tillfällig avlastning då anhöriga t ex behöver tid för återhämtning finns möjlighet till vistelse på en av kommunens korttidsplatser.
 • Biståndsbeslut från en biståndshandläggare krävs för växelvård och för avlastning på korttidsplats. Under länken Ansökan finns information om hur man ansöker om dessa former av avlastning.
 • Växelvård och korttidsplatser är avgiftsbelagda, se under länken Avgifter.

Dagverksamhet

Dagverksamheten riktar sig till personer med demens. På dagverksamheten arbetar personal med lång erfarenhet av demenssjukdomar. Dagverksamheten tillhör Källgårdens demenscentrum. På Källgården finns sjuksköterskor som kan ge råd och stöd till anhöriga som lever nära någon med en demenssjukdom.

Dagverksamheten är till för att:
 • Ge social samvaro och stimulans.
 • Fysisk och mental aktivering efter egen förmåga.
 • Ge anhöriga avlastning.
 • Bidra till att kunna bo kvar hemma.

För att gå på dagverksamheten krävs biståndsbeslut från en biståndshandläggare. Under länken Ansökan finns information om hur man ansöker om dagverksamhet.

Dagverksamheten är avgiftsbelagd.

Uppdaterad: 2017-08-24 

Sidansvarig: Madde Gustavsson

Kontakt

Anhörigkonsulent
tel. 0581-810 83

anhorigstod@lindesberg.se

Mer information

Ansökan

Avgifter