Translate site

Funktionsstöd

Avdelning för Funktionsstöd svarar för stöd till personer med funktionsnedsättning.

  • Målet är att ge stöd till personer med funktionsnedsättning så att de kan få möjligheter till delaktighet i samhällslivet och uppnå jämlika levnadsvillkor.
  • Kännetecknande för funktionsstöd ska vara god servicenivå och ett gott bemötande. Funktionsstöd ska uppfattas som en nytänkande och självklar samverkanspartner internt och externt.
  • Funktionsstöd ger insatser i form av stöd i ordinärt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagare eller personlig assistans m.m.

Rätten till hjälp regleras bland annat i LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och i SoL (socialtjänstlagen). Ansökan om stöd görs hos handläggare.

Alla som har kontakt med funktionsstöd ska få ett gott bemötande, en rättsäker handläggning och ett professionellt stöd.

Den som har synpunkter eller klagomål skall i första hand vända sig till ansvarig chef eller skicka in synpunkterna till
Lindesbergs kommun, Socialförvaltningen, 711 80 Lindesberg

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor.

Uppdaterad: 2017-08-23 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84