Translate site

Insatser enligt SoL

Målet med insatserna är att personer med psykiska funktionsnedsättningar eller diagnosen utvecklingsstörning ska tillförsäkras skälig levnadsnivå och möjlighet att leva ett självständigt liv.
Verksamhetens syfte är att ge dessa personer med långvarig funktionsnedsättning meningsfull sysselsättning och möjlighet att bo kvar i det egna hemmet.

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning har genom kommunen möjlighet att få hjälp med:
1.
Dagverksamhet - anpassade arbetsuppgifter med handledning.

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning eller diagnosen utvecklingsstörning har genom kommunen möjlighet att få:
2. Boendestöd - ett individuellt anpassat stöd i hemmet.
3. Kontaktperson - stödjande rehabiliterande, kortare tidsperiod med tydligt mål.

Boendestöd, dagverksamhet och kontaktperson är kostnadsfria insatser.

Vem har rätt till stöd ?
För att erhålla ovanstående stöd enligt 4 kap. § 1 SoL i Lindesbergs kommun ska man ha svår psykisk/neuropsykiatrisk störning/sjukdom eller utvecklingsstörning. Detta orsakat av en funktionsnedsättning med förlust av förmågor, vilken ger funktionshinder i sådan grad att det inverkar på den dagliga livsföringen så att det ger stora sociala konsekvenser och att detta handikapp bedöms bli långvarigt.

Uppdaterad: 2017-08-10 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84

Kontakt

Handläggare
Anna Nordlund
0581-812 89
Barbro Jungmarker
0581-812 93

Telefontid
Måndag, fredag
8.00-9.00
Tisdag, onsdag, torsdag
13.00-14.00