Translate site

Överklagan

Om du inte är nöjd med det beslut som fattats enligt SoL och LSS har du rätt att överklaga.

Efter det att du fått det skriftliga avslaget ska du inom 3 veckor komma in med ett skriftlig överklagande till socialförvaltningen. I överklagandet ska följande framgå

  • Vilket beslut det avser
  • Varför beslutet är felaktigt 
  • Vilket beslut du anser vara det rätta 
  • Överklagandet ska vara daterat och underskrivet
  • I din överklagan ska du uppge ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer

Socialförvaltningen kan vid behov vara behjälplig med att skriva ned överklagandet. Om du anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen, sänd i så fall med fullmakt i original. Socialförvaltningen prövar om beslutet ska ändras. Ändras inte beslutet skickas ditt överklagande ihop med ett yttrande till förvaltningsrätten. 

  • Förvaltningsrätten prövar både laglighet och vad som är ett lämpligt beslut för dig.
  • Förvaltningsrätten skickar sin dom hem till dig.

Uppdaterad: 2017-08-01 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84

Kontakt

Adress
Socialnämnden
711 80 Lindesberg

Upplysningar om hur du överklagar
Socialförvaltningen
0581-810 00

Mer information

Inspektionen för vård och omsorg