Translate site

Vuxna med missbruk- och beroendeproblematik

Alkohol- och narkotikagruppen är en utrednings- och behandlingsresurs inom individ och familj  (IFO) för vuxna personer 18 år och uppåt med alkohol- och narkotikaproblem. Alkohol- och narkotikagruppens uppdrag är att hjälpa vuxna med missbruksproblematik och som vill ha stöd att arbeta för en förändring.

Vi vill med vårt arbete skapa möjligheter för individen att:

  • Leva ett drogfritt liv
  • Få en förbättrad livskvalité
  • Aktivera sina egna och externa resurser

På vilket sätt arbetar vi?

Utifrån en utredning upprättar vi individuella behandlingsplaner som ligger till grund för den fortsatta kontakten. Arbetet sker i form av individuella samtal och möten i vardagssituationer. Vid behov samverkar vi även med andra vårdgivare/myndigheter. Sådana aktörer kan vara

Alla i Alkohol- och narkotikagruppen arbetar under sekretess.
Kontakten med alkohol- och narkotikagruppen är kostnadsfri.
Du som har frågor eller funderingar om vår verksamhet kan ringa eller besöka oss. 

Namn

Telefon

Eva-Lena Bergkvist,öppenvårdsassistent

0581-816 68

Helena Andersson, socialsekreterare

0581-816 72

Kerstin Larsson, öppenvårdsassistent

0581-812 88

Anna Bergvall, socialsekreterare

0581-816 67

 Ingrid Öhrling, enhetschef                                               0581-812 14

Uppdaterad: 2016-12-22 

Sidansvarig: Marie Ekblad 0581-811 68
Kontakt

Besöksadress:
Stentäppsgatan 5 
711 35 Lindesberg
0581- 810 00