Translate site

Anmälan

Anmälan Barn och Unga

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom bosatt i Lindesbergs kommun far illa bör du kontakta socialförvaltningen, individ och familj. Du kan kontakta oss för att göra en anmälan och för att diskutera med en socialsekreterare kring din oro.

Missbruk och beroendeproblematik

Är du orolig för en närståendes eller annans missbruk och behöver diskutera kring det kan du ringa socialförvaltningens handläggare på Alkohol- och narkotikagruppen (ANG).

Uppdaterad: 2014-09-03 

Sidansvarig: Marie Ekblad 0581-811 68

Kontakt

Måndag-fredag 8-16

Barn- och unga
Mottagningsgruppen
0581-810 00

Fax 0581-139 56

Missbruk- och beroendeproblematik
0581-810 00

Fax 0581-139 48