Translate site

Barn, ungdom och familj

Vi på familjeenheten arbetar med barn och ungdomar mellan 0-18 år och deras familjer. Om du och din familj får problem som ni inte kan lösa själva kan ni kontakta oss. Här kan ni få hjälp, råd och stöd samt information om andra hjälpmöjligheter i samhället.

Vi vill hjälpa

Det finns stunder i livet när vi föräldrar känner att vi inte riktigt räcker till, har ork eller hälsa nog att ta hand om våra barn, Det kan också vara så att våra barn går igenom svåra perioder som skapar konflikter med föräldrarna. I båda fallen kan det vara skönt att få prata med någon som kan ge råd och hjälp. Vi lyssnar på dig och arbetar tillsammans fram en lösning.
Enligt socialtjänstlagen är socialförvaltningen skyldig att utreda de barn och ungdomar som är i behov av hjälp. Ett barn eller  ungdom kan aktualiseras hos oss genom en anmälan från myndigheter eller privatpersoner. Vi tar också emot  egna ansökningar om bistånd som gäller familjers behov av råd och stöd.

Vad gör vi?

Vid påbörjad utredning tar vi kontakt med barnets föräldrar, anhöriga och andra människor som kan ha information av värde för utredningen. Vi försöker hjälpa föräldrarna tillrätta med de problem som finns. Ibland kan det räcka med ett samtal eller stöd i att lösa problemet inom den egna omgivningen.
Övriga stödinsatser vi kan ge är t ex kontaktperson. och kontaktfamilj. Om vi tillsammans med dig ser att en sådan skulle underlätta din och ditt barns situation gör vi en överenskommelse om hur ofta och på vilket sätt kontakten ska fylla behovet. Det kan vara allt ifrån telefonkontakt till endagsaktiviteter och övernattning någon gång ibland. Ibland kan en familj vara i behov av pedagogiskt stöd i hemmet med hjälp av en familjepedagog.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som gäller dina personliga förhållanden. Handlingarna är sekretessbelagda och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem.
 

All kontakt med oss är kostnadsfri.  

Uppdaterad: 2017-06-21 

Sidansvarig: Marie Ekblad 0581-811 68
Kontakt

Mottagningsgruppen
0581-810 00