Translate site

Familjehem och kontaktfamiljer sökes

Vi på individ och familj i Lindesberg söker kontinuerligt nya familjer som vill ta uppdrag som familjehem och/eller kontaktfamilj.

Familjehem
Som familjehem tar ni emot ett barn eller ungdom för boende hos er. Ibland för kort tid , ibland för lång tid. Familjen som godkänns som familjehem får ett uppdrag från socialnämnden i Lindesberg med det placerade barnet.

Innan detta sker genomför vi tillsammans med er en familjehemsutredning, om er lämplighet och resurser för att bli familjehem för specifikt det barn eller ungdom vi överväger om vi kan placera hos er. Uppdraget som familjehem omfattar den dagliga omvårdnaden och omsorger om barnet, stöd och hjälp för god utveckling utifrån det placerade barnets eller ungdomens behov, kontakter med barnets skola, med socialsekreteraren mm. Det ingår alltid samarbete med föräldrarna. Vissa barn kan behöva mer omfattande stöd och insatser även från andra instanser i samhället, ex. från barnpsykiatrin och dylikt vilket också blir del av familjehemsuppdraget.

Ersättning för familjehemsuppdrag beräknas alltid enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och Landsting och socialnämndens antagna riktlinjer.

Kontaktfamilj
Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn eller syskon som bor hemma hos sina föräldrar eller sin ensamstående förälder. Ibland behöver barnet / barnen få komma till er kanske för en eller två helger i månaden.

Familjen som godkänns som kontaktfamilj får också sitt uppdrag från socialnämnden i Lindesberg. Utredningen om er för kontaktfamiljeuppdrag genomförs tillsammans med er av en socialsekreterare. Uppdraget som kontaktfamilj kan handla om avlastning till en förälder med en ensam och tung situation med barnet eller att barnet/ barnen behöver kompletterade vuxna utöver de egna föräldrar. I uppdraget som kontaktfamilj ingår alltid nära samarbete med både förälder/ föräldrarna och socialsekreteraren.

Ersättning för kontaktfamiljeuppdrag utges alltid enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppdaterad: 2013-04-29  Av: Sivie Hallor
Sidansvarig: Marie Ekblad

Kontakt

Familjehemssekreterare
Maria Steiner

0581-812 19
Maria Steiner

Lena Fernau

0581-812 54

Lena Fernau