Translate site

Familjeteamet

Familjeteamet hjälper familjer som av olika skäl hamnat i problem och som vill ha stöd att komma vidare. Familjeteamet tillhör socialförvaltningens avdelning för individ och familj.

Genom vårt arbete önskar vi skapa möjligheter:

  • För barn och föräldrar att prata med och lyssna på varandra
  • Till ett stödjande samspel mellan föräldrar och barn
  • För föräldrar att hitta en fungerande struktur i vardagen
  • Till en stärkt föräldraroll
  • För föräldrar att få utrymme för egna behov och samtidigt ge barnen vad de behöver
  • För familjer att få kontakt med och ta hjälp av omgivningen

Vi erbjuder:

  • Samtal med hela eller delar av familjen
  • Träffar och nätverksmöten tillsammans med för familjen viktiga personer

Vi kan träffas i våra lokaler eller i familjens hem.

Besöken är kostnadsfria.

Uppdaterad: 2017-06-21 

Sidansvarig: Marie Ekblad 0581-811 68

Kontakt
Ring kommunens växel
0581-810 00 och fråga efter mottagningsgruppen för Barn- och unga

Besöksadress
Floragatan 7
711 30 Lindesberg