Translate site

Insatser socialpsykiatri

Målet med insatserna är att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska tillförsäkras skälig levnadsnivå och möjlighet att leva ett självständigt liv.
Verksamhetens syfte är att ge personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning möjlighet att bo kvar i det egna hemmet.

Vuxna med psykiskt funktionsnedsättning har genom kommunen möjlighet att få hjälp med:

  • Boendestöd - ett individuellt anpassat stöd i hemmet. Boendestödet utförs tillsammans med dig för att öka din delaktighet och självständighet.
  • Kontaktperson - stödjande rehabiliterande, kortare tidsperiod med tydligt mål.

Boendestöd och kontaktperson är kostnadsfria insatser.

Vem har rätt till stöd ?
För att räknas som psykiskt funktionsnedsatt ska man lida av en svår psykisk sjukdom som orsakat en funktionsnedsättning med förlust av förmågan i sådan grad att det påverkar på den dagliga livsföringen och att denna funktionsnedsättningen bedöms bli långvarigt.

Ansökan görs via handläggare. De gör en individuell utredning och fattar beslut enligt Socialtjänstlagen.

Uppdaterad: 2017-08-24 

Sidansvarig: Madde Gustavsson 0581 - 816 26

Kontakt

Lindesbergs kommun
0581-810 00