Translate site

Jourhem och familjehem sökes

Vi på individ och familj i Lindesberg söker kontinuerligt nya familjer som vill ta uppdrag som jour- eller familjehem.


Jourhem

Vi söker en familj som bor i kommunen och som har intresse och möjlighet för ett uppdrag som kontrakterat jourhem.  Jourhemmet ska ta emot barn/ unga i sitt hem för tidsbegränsad placering samtidigt som barnets/den unges behov på sikt utreds. Placeringen kan behöva ske i en akut situation, men kan även ske planerat.

Familjen vi söker ska vara trygga, stabila och kompetenta vuxna, med de egna barnen helst lite äldre eller redan utflugna. Familjen ska ha gott om plats och ha ett par extra rum i sitt hem. Det är en fördel om ni har tidigare erfarenhet av uppdrag som familjehem eller kontaktfamilj.

 Ni ska vara lyhörda för barns behov, ha god förmåga att samarbeta med det placerade barnets föräldrar och socialtjänsten.

I uppdraget som jourhem erbjuds ni råd, stöd och regelbunden individuell handledning. Jourhemmet erhåller fast ekonomisk ersättning som utgår enligt Sveriges kommuners och Landstings rekommendation.

Familjehem
Som familjehem tar ni emot ett barn eller ungdom för boende hos er. Ibland för kort tid , ibland för lång tid. Familjen som godkänns som familjehem får ett uppdrag från socialnämnden i Lindesberg med det placerade barnet.

Innan detta sker genomför vi tillsammans med er en familjehemsutredning, om er lämplighet och resurser för att bli familjehem för specifikt det barn eller ungdom vi överväger om vi kan placera hos er. Uppdraget som familjehem omfattar den dagliga omvårdnaden och omsorger om barnet, stöd och hjälp för god utveckling utifrån det placerade barnets eller ungdomens behov, kontakter med barnets skola, med socialsekreteraren mm. Det ingår alltid samarbete med föräldrarna. Vissa barn kan behöva mer omfattande stöd och insatser även från andra instanser i samhället, ex. från barnpsykiatrin och dylikt vilket också blir del av familjehemsuppdraget.

Ersättning för uppdrag beräknas alltid enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och Landsting och socialnämndens antagna riktlinjer.

Välkomna att kontakta oss för mera information och intresseanmälan!

Uppdaterad: 2017-07-12 

Sidansvarig: Marie Ekblad 0581-811 68

Kontakt

Familjehemssekreterare
Karin Viktorsson
0581-812 16
Karin Viktorsson

Monica Frödin
0581-816 69
Monica Frödin