Translate site

Kontaktpersoner/familjer sökes

Vi på Individ och familjeomsorgen i Lindesberg söker kontinuerligt även nya personer som vill/kan ta uppdrag som kontaktperson/familj för barn och unga.

Kontaktfamilj
Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn eller syskon som bor hemma hos sina föräldrar eller sin ensamstående förälder. Ibland behöver barnet / barnen få komma till er kanske för en eller två helger i månaden.

Familjen som godkänns som kontaktfamilj får också sitt uppdrag från socialnämnden i Lindesberg. Utredningen om er för kontaktfamiljeuppdrag genomförs tillsammans med er av en socialsekreterare. Uppdraget som kontaktfamilj kan handla om avlastning till en förälder med en ensam och tung situation med barnet eller att barnet/ barnen behöver kompletterade vuxna utöver de egna föräldrar. I uppdraget som kontaktfamilj ingår alltid nära samarbete med både förälder/ föräldrarna och socialsekreteraren.

Kontaktperson

Som kontaktperson ställer du upp med din tid och engagemang för en ungdom som kan antingen bo kvar hemma hos sina föräldrar eller har flyttat till eget boende.

Den som utreder och godkänner dig som kontaktperson för en ungdom är en socialsekreterare, som du sedan kommer att ha tät samarbete med.

Uppdrag som kontaktperson kan se mycket olika ut, beroende ungdomens behov, för det mesta blir du en viktig vuxenkontakt för ungdomen. Att du stödjer och hjälper ungdomen genom kontakt som formuleras i ditt kontaktpersonsuppdrag.

Ersättning för kontaktpersonsuppdrag utges alltid enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting och socialnämndens antagna riktlinjer samt uppdragets omfattning.

Välkomna att kontakta oss för mera information och intresseanmälan!

Uppdaterad: 2016-02-23 

Sidansvarig: Marie Ekblad 0581-811 68

Kontakt

Familjehemssekreterare
Karin Viktorsson
0581-812 16
Karin Viktorsson

Lena Fernau
0581-812 54
Lena Fernau