Translate site

Tryggt att veta

Behandling av personuppgifter

Inom avdelningen för Individ och familj använder vi datorstöd för behandling av personuppgifter. De uppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, utredningar, beslut om insatser, journalanteckningar om genomförda insatser och inkomstuppgifter med mera.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom avdelningen för Individ och familj har tystnadsplikt, vilket innebär att du som behöver stöd kan känna dig trygg och förvissad om att ingenting om dig yppas för utomstående.

Personalen får heller inte lämna uppgifter om dig till någon annan myndighet utan ditt samtycke.

Uppdaterad: 2017-07-07 

Sidansvarig: Marie Ekblad 0581-811 68