Translate site

Vård och Omsorg

Vård och Omsorg ger stöd, omsorg, vård och rehabilitering till äldre och långvarigt sjuka så att dessa kan leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt. Vård och Omsorg ska kännetecknas av gott bemötande, trygghet och delaktighet.

Socialnämndens intention är att äldre ska kunna bo kvar i sin invanda miljö och där få den hjälp och service som krävs för det dagliga livet. När behovet av vård och omsorg är omfattande kan bostad i särskilt boende vara aktuellt.

Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen och det är varje människas speciella behov som avgör rätten till hjälp.

Vård och Omsorg arbetar efter ett rehabiliterande förhållningssätt. Det innebär att vi:

  • Uppmuntrar den enskilde att göra så mycket som den själv kan.
  • Stödjer i det den enskilde inte klarar själv och utför sysslorna tillsammans utifrån dennes förutsättningar.
  • Motiverar och uppmuntrar den enskilde att göra egna val och stödjer honom/henne att behålla sina intressen och vanor samt att ta ansvar för sin vardag.

I menyn till vänster finns information om bland annat anhörigstöd, färdtjänst, hemtjänst och särskilt boende. Där finns också information om hur ansökan om stöd och hjälp går till.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor.

Uppdaterad: 2017-08-23 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47