Translate site

Avgifter inom avdelningen för vård och omsorg samt avdelningen för funktionsstöd

Gäller fr.o.m. 2016-01-01

Insats

Kostnad

 
Hemtjänst1 772 kr/månad 
(dock högst 255 kr/tim)  
Omvårdnad vid särskilt boende1 772 kr/månad 
(Tillgång till insatser dygnet runt)  
Punktinsats  255 kr/timme 
(Kommunens självkostnadspris, beviljad enl. socialtjänstlagen)    
Kommunal hälso- och sjukvård 1 772 kr/månad 
(Insatser av kommunens distriktssköterska, undersköterska och/eller arbetsterapeut. Debiteras med 15 % respektive 25 % av timsjälvkostnadspriset per tillfälle)  
Dagvård/Dagrehab68 kr/gång 
(Kostavgift tillkommer 62 kr/dag)  
Trygghetslarm  216 kr/månad 
Korttidsboende/Växelvård  117 kr/dygn 
(Kostavgift tillkommer 101 kr/dag)  
För ovan angivna insatser kan den sammanlagda avgiften aldrig överstiga 1 776 kr/mån. Kosten tillkommer dock.  
Matdistribution i eget boende40 kr/matlåda 
Hemkörningsavgift10 kr/matlåda 
Kostavgift i särskilt boende3020 kr/månad 
Trygghetsplats117 kr/dygn 
(Kostavgift tillkommer 101 kr/dag)  
   
Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp och konsumentverkets prisindex.  

Uppdaterad: 2016-01-07 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47