Translate site

Avgifter inom avdelningen för vård och omsorg samt avdelningen för funktionsstöd

Gäller fr.o.m. 2016-01-01

Insats

Kostnad

 

Hemtjänst

1 772 kr/månad

 

(dock högst 255 kr/tim)

 

 

Omvårdnad vid särskilt boende

1 772 kr/månad

 

(Tillgång till insatser dygnet runt)

 

 

Punktinsats  

255 kr/timme

 

(Kommunens självkostnadspris, beviljad enl. socialtjänstlagen)  

 

 

Kommunal hälso- och sjukvård 

1 772 kr/månad

 

(Insatser av kommunens distriktssköterska, undersköterska och/eller arbetsterapeut. Debiteras med 15 % respektive 25 % av timsjälvkostnadspriset per tillfälle)

 

 

Dagvård/Dagrehab

68 kr/gång

 

(Kostavgift tillkommer 62 kr/dag)

 

 

Trygghetslarm 

 350 kr/månad

 

Korttidsboende/Växelvård 

 117 kr/dygn

 

(Kostavgift tillkommer 101 kr/dag)

 

 

För ovan angivna insatser kan den sammanlagda avgiften aldrig överstiga 1 776 kr/mån. Kosten tillkommer dock.

 

 

Matdistribution i eget boende

40 kr/matlåda

 

Hemkörningsavgift

10 kr/matlåda

 

Kostavgift i särskilt boende

3020 kr/månad

 

Trygghetsplats

117 kr/dygn

 

(Kostavgift tillkommer 101 kr/dag)

 

 

 

 

 

Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp och konsumentverkets prisindex.

 

 

 

Uppdaterad: 2017-06-14 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47