Translate site

STIL - Lindeprojektet

De nya ändringarna i Socialtjänstlagen och Socialförvaltnings värdegrund betonar värdigt liv och välbefinnande. Detta fokuseras i STIL-Lindeprojektet. STIL står för:

  • Stärkt kontaktmannaskap
  • Trygghet
  • Inflytande
  • Livskvalitet.

Vård och Omsorg har under perioden 1 oktober 2011 – 31 mars 2013 arbetat med STIL-Lindeprojektet. Projektet har avsett att utveckla en modell inom hemtjänsten som syftar till att öka brukarinflytandet, stärka omvårdnadspersonalens yrkesroll samt beakta det som skapar välbefinnande.

Resultat​

Uppföljningar som gjorts inom projektet, inte minst de från pilotdelen på norra hemtjänstområdet, visar på mycket goda resultat. Verksamheten har hittat former och tagit fram rutiner för kontaktmannaskap samt utvecklat ett mer strukturerat arbetssätt kring hur vi förhåller oss till behov och uppföljningar av biståndsbeslut. De utbildningsinsatser som genomförts inom projektets ramar har varit en bidragande faktor till de goda resultaten. För mer information, se projektrapporten.

Fortsatt arbete​

Detta arbete ska nu implementeras i alla hemtjänstgrupper i kommunen. Ambitionen från projektorganisationen har hela tiden varit att arbeta med delaktighet och inflytande från de professioner som närmast berörs av förändringarna.

Uppdaterad: 2013-04-03  Av: Lena Uvhagen
Sidansvarig: Raija Spjuth

Kontakt

Lena Uvhagen

0581-812 12

Mer Information

ProjektplanPDF

ProjektrapportPDF