Translate site

FAQ Digitala tryggetslarm

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om digitala trygghetslarm och vad bytet till digitala trygghetslarm innebär för dig som använder tjänsten.

Hur gör jag för att byta till digitalt trygghetslarm?
- Två låsinstallatörer har hand om alla kommunens trygghetslarm och kommer att installera det nya larmet hemma hos dig. Du blir erbjuden en tid för byte och det enda du behöver göra då är att vara hemma.

När kommer ni att byta ut mitt trygghetslarm?
-
Arbetet med att byta ut larmen inleds i början av september 2016 och beräknas vara färdigt årsskiftet 2016/2017. Vi byter ut larmen ett hemtjänstområde i taget. Du får mer information när vi kommer till ditt område. Innan låsinstallatörerna byter ut ditt larm ringer de och bokar en tid som passar dig.

Jag har inget bredband och dålig mobiltäckning där jag bor, kommer de digitala larmen att fungera hos mig?
-
Det digitala trygghetslarmet söker nät från flera mobiloperatörer och använder den signal som fungerar bäst. Det kan därför vara så att ett digitalt larm fungerar utan problem även om en viss operatör fungerar dåligt.

Kan larmet sluta att fungera om det blir strömavbrott?
- Nej, inte under normala omständigheter. De digitala larmen har hög batterikapacitet och klarar av även längre strömavbrott.

Jag tycker att mitt nuvarande larm fungerar bra, måste jag byta till ett digitalt trygghetslarm?
-
Ja. Vi kommer att byta ut alla trygghetslarm i kommunen. Det är en säkerhetsfråga då de analoga larmen kommer att börja fungera sämre framöver i och med att telefonianvändandet i samhället blir digitalt i allt större utsträckning.

Varför byter Lindesbergs kommun till digitala trygghetslarm?
-
Trygghetslarm fungerar via telefonnätet. I och med att telefonin i Sverige blir digital i allt större utsträckning måste trygghetslarmen följa med i den utvecklingen för att fungera på ett säkert sätt. Bytet till digitala larm innebär att varje enskilt trygghetslarm kan testas flera gånger per dygn än tidigare och att larmen har en säkrare back-up vid till exempel strömavbrott.

Innebär de digitala larmen att trygghetslarmen blir mer mobila och även fungerar utanför bostaden?
-
Nej, inte under normala omständigheter. Trygghetslarm installeras bara i permanentbostäder och fungerar bara tillförlitligt inom bostaden.

Vad är skillnaden mellan det larm jag har nu och de digitala trygghetslarmen?
-
De digitala trygghetslarmen använder digital telefoni istället för det fasta telefonnätet för att kommunicera. Skillnaderna är enbart tekniska och som användare kommer du inte att märka någon skillnad.

Vad är digital telefoni?
-
Digital telefoni är alla typer av telefoni som kommunicerar via internet.

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Besök PTS webbplats för mer information om telefoni och digitala trygghetslarm. länk till annan webbplats

Uppdaterad: 2016-10-20 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47