Translate site

Utskrivningsteam - Vårdplanering

Behöver du vård och omsorg eller annan hjälp efter din utskrivning från lasarettet  får du träffa kommunens utskrivningsteam. 

Innan du blir utskriven får du en inbjudan till en vårdplanering från sjuksköterskan på den avdelning där du vistas. Utskrivningsteamet består av:

  • biståndshandläggare
  • sjuksköterska
  • arbetsterapeut

Utskrivningsteamet planerar fortsatt vård och stöd för den som har behov och som bor i Lindesbergs kommun.
Undantag är personer som bor på någon av kommunens särskilda boende eller är under 65 år och vistas på någon avdelning som tillhör psykiatrin.

Målsättningen med vårdplaneringen är att du i första hand vid behov ska erbjudas vård och omsorg i det egna boendet.

Vårdplaneringen sker i två steg:

1. Utskrivningsplanering
Vårdplaneringen inför din utskrivning ska täcka ditt behov av stöd och hjälp den första tiden efter din sjukhusvistelse.

2. Ny vårdplanering eller uppföljning
En ny vårdplanering eller uppföljning kommer sedan att ske inom cirka tre veckor av ditt hemteam. I hemteamet ingår samma yrkeskategorier som i utskrivningsteamet.

Uppdaterad: 2016-12-27 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47
Kontakt

Kommunens växel
0581-810 00
Fråga efter utskrivningsteamet

Mer information

Broschyr UtskrivningPDF