Translate site

Arbetsmarknadsenheten (AME)

AME är den självklara ingången och mötesplatsen för vuxna som behöver och vill utveckla sin kompetens för det framtida arbetslivet. 

 • På Arbetsmarknadsenheten kommer du bli professionellt bemött
 • AME ska inge en känsla av öppenhet, möjligheter och hopp
 • Vi ser varje individ där de befinner sig, vi är här för dig
 • Vi inger framtidstro, det finns något för alla
 • Under din tid på Arbetsmarknadsenheten ska vi som jobbar här ge dig förutsättningar för att på egen hand ta dig vidare mot studier eller arbete
 • Alla ska känna sig välkomna på Arbetsmarknadsenheten och behandlas lika oavsett religion, trosuppfattning, ursprung, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder

Vi på AME kommer;

 • under din tid på Arbetsmarknadsenheten ge dig förutsättningar för att du ska kunna ta dig vidare mot studier eller arbete
 • erbjuda alla ett individuellt kartläggnings- och planeringssamtal
 • ge alla deltagare en bra introduktion till sin aktivitet
 • ge alla deltagare möjlighet att prova flera olika aktiviteter, det är ok att misslyckas och att få göra om
 • hjälpa dig med din plan mot studier/arbete

AME strävar efter att alla deltagare går vidare till studier eller arbete efter avslutad aktivitet.

AME vill ha en nära koppling till arbetsmarknaden

För att vara nära arbetsmarknaden i våra aktiviteter bjuds kontinuerligt föreläsare från privata näringslivet / myndigheter/föreningar in till våra lokaler för att informera deltagarna om aktuella branscher, olika yrken och hur företagen ser på rekrytering. Studiebesök på olika företag och andra verksamheter ordnas också för deltagarna på AME.

Personalen på AME samarbetar med att ordna jobbmässor i länet och deltar i olika nätverk med bland annat andra kommuner och det lokala näringslivet för att hela tiden vara uppdaterade på det som är aktuellt på arbetsmarknaden.

Uppdaterad: 2018-01-24