Translate site

Övriga uppdrag

Praktik

Du kan även inom ramen för AME har en praktik, inom en kommunal förvaltning eller inom ett privat företag eller en förening. Praktiken kan vara i syfte att stärka svenska språket,  få mer erfarenhet inom ett yrke eller endast för att pröva på ett nytt yrke.

Sysselsättningsåtgärder

På flera olika platser i kommunen bedriver AME olika sysselsättningsåtgärder för individer som behöver en aktivitet.

Det kan vara en praktisk aktivitet så som att vara med i mobila teamet och röja sly. Det finns också administrativa sysselsättningar där ingår mycket jobbsökande aktiviteter, digitaliseringsprojekt ihop med Kultur och fritidsförvaltningen, datakurs mm.

Som en sysselsättning på AME finns snickeriet "Stafetten", som ligger på Stafettgatan i Lindesberg. Där finns möjlighet att delta i snickeriverksamhet. Vi gör bland annat bänkar till SKUAB (ett kommunalt bolag), renoverar gamla fönster på kulturbyggnader, målningsuppdrag. Vi gör även uppdrag åt förskolor i kommunen och mycket annat, alla kan vara med och prova även om du aldrig har snickrat tidigare.

Soffa gjord av Arbetsmarknadsenheten
Soffa gjord av Arbetsmarknadsenheten
Soffa gjord av Arbetsmarknadsenheten
Soffa gjord av Arbetsmarknadsenheten

Uppdaterad: 2016-08-09 

Kontakt

Emil Chandorkar
Enhetschef AME
0581-816 50