Translate site

Serviceteam

Serviceteamet är en enhet under Arbetsmarknadsenheten på
Tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun. Verksamheten är placerad vid Masugnen, Dalkarlshyttan.

Serviceteamet

Syftet med serviceteamet är att erbjuda en anställning för de personer som står långt från arbetsmarknaden och har ett arbetshinder. Tanken är att ge en möjlighet för personen att öka chanserna att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.

Serviceteamet utför olika sorters uppdrag till pensionärer folkbokförda i kommunen för att underlätta för dessa att bo kvar i eget boende. Serviceteamet utför även tjänster till kommunens egna verksamheter, flytt, städning, uppsättning av ramper vid bostadsanpassning, uppdrag till Lindesbergsbostäder AB mm.

Hur arbetar Serviceteamet?

Du kan få hjälp med snöskottning, gräsklippning, häckklippning, flytt mm. Läs gärna vår folder.PDF

Taxa

(samtliga priser inklusive moms)

Snöskottning inklusive sandning, gräsklippning mm. (inklusive framkörningsavgift): 233 kr/timme

Övriga uppdrag
Häckklippning, flytt, lövkrattning mm: 345 kr/timme
Framkörningsavgift övriga uppdrag: 8,60 kr/km

Taxan är beslutad av KF 2015-05-19 och kommer att räknas upp årligen enligt konsumentprisindex.

Uppdaterad: 2018-04-11 

Kontakt

Farhad Eliassi
Arbetsledare
0581-810 98

Sven-Erik Persson
Arbetshandledare
0581-812 94