Translate site

Efterfrågad yrkesutbildning

Regionens framtid är beroende av hur väl näringslivets behov av kvalificerad arbetskraft och fortbildning av befintlig personal kan tillgodoses.

Masugnen har många års erfarenhet av att utveckla och erbjuda efterfrågad yrkesutbildning inom olika områden och branscher. Masugnen fungerar som ett processtöd kring kompetensförsörjningsfrågorna i kommunen och samarbetar med många utbildningsaktörer på olika nivåer, för att på bästa sätt kunna erbjuda rätt utbildning som ligger på rätt nivå och som leder fram till att individen får den yrkeskompetens som efterfrågas och leder till arbete.

Masugnen erbjuder både arbetsgivare och individer rådgivning och stöd kring frågor som rör kompetensförsörjning och yrkesutbildning för vuxna.

Uppdaterad: 2016-11-18 

Kontakt

Magnus Sjöberg
Enhetschef
0581-816 21