Translate site

ESF-projekt

Kompetensutveckla dina medarbetare

En målsättning i vårt arbete är att underlätta för företag att kompetensutveckla sina medarbetare, för att bättre kunna möta framtida kompetenskrav. Vi har sedan flera år tillbaka arbetat tillsammans med företag i kompetensutvecklingsprojekt med finansiering från ESF-Europeiska Socialfonden och avslutade precis två större projekt riktat mot besöksnäring och teknikföretag.

Uppdaterad: 2016-11-18 

Kontakt

Magnus Sjöberg
Enhetschef
0581-816 21