Translate site

Handledarutbildning

Idag är allt vanligare att delar av en yrkesutbildning förläggs direkt ute i arbetslivet – i verkligheten. Detta kräver kunniga, trygga och erfarna handledare som både kan stötta och hjälpa den nyanställde eller den studerande att snabbt komma igång med arbetet samt ha förmågan att kunna koppla ihop det teoretiska lärandet med det praktiska arbetet.

Masugnen erbjuder anpassade handledar- och instruktörsutbildningar som utgår från de behov och förutsättningar som respektive företag, bransch och arbetsplats har för att deras medarbetare ska kunna bli ännu bättre i sitt handledarskap på arbetsplatsen. Att satsa på en handledarutbildning kan också vara ett medvetet sätt att stärka upp den egna förmågan till att genomföra internutbildning på arbetsplatsen med hjälp av egna kunniga medarbetare med rätt handledarkompetens.

I Masugnens handledarutbildningar erbjuds dels en grundläggande introduktion till handledarrollen som ofta kombineras med specifika delar som anpassas efter företagets behov och önskemål.

Uppdaterad: 2016-11-18 

Kontakt

Magnus Sjöberg
Enhetschef
0581-816 21

Mer information