Translate site

Byggnader och lokaler

Våra olika verksamheter är fördelat på fyra byggnader.

Översiktskarta Masugnen
Masugnen Hyttan

Masugnen Hyttan

Masugnen Hyttan

Verksamhet: Café, Administration, Studerande-service, Kommunal vuxenutbildning, Särvux och Fellingsbro folkhögskola.

Entréplan samt Anexet
Entréplan: Café, Studerandeservice och administrativ personal.
Anexet: Kättingen, Ässjan, Smedjan, Hammaren och Städet där Särvux huserar.

Nedre botten
Orten, Gruvan och Kokillen. Studiehall och Fellingsbro folkhögskola.

Övre plan:
Masugnspipan, Valsverket, Patronen, Kolhuset, Biblioteket samt kontor för utbildare.

Herrgården

Herrgården

Herrgården

Verksamhet: Vård- och omsorgscollege, Arbetsmarknadsenheten samt flyktingmottagning.

Nedre plan
Kammaren, Gemaket, Salongen och Brukssalen.
4 st grupprum

Övre plan
Kontor för Masugnens personal.

Teknikcollege

Teknikcollege

Teknikcollege

Verksamhet: Teknikcollege - ITU, utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Nedre plan
Verkstad, kontor utbildare.

Övre plan
Salarna: Svetsen, Svarven, Flamman, Fräsen, Muttern och Skruven.

Paviljongen

Paviljongen

Paviljongen

Verksamhet: SFI

Undervisningslokaler, datorsal samt kontor för personal på SFI.

Uppdaterad: 2016-04-06