Translate site

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar ungdomsgymnasiets utbildningsnivå. Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma kursplaner och betygskriterier som ungdomsgymnasiet.

Behörighet

Du är behörig att delta i utbildning inom kommunal vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år om du:

 • Är folkbokförd i Lindesbergs kommun. I annat fall skall ansökan skickas till hemkommunen för att få studierna godkända.
 • Saknar de kunskaper utbildningen syftar till att ge.
 • Har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som angetts i första stycket men slutfört gymnasieutbildning på ett nationellt program på gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Kurspoäng

Varje kurs ger ett visst antal gymnasiepoäng som visar utbildningens omfattning. 20 poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Vägledning

Innan du börjar studera inom vuxenutbildningen ska du träffa en av våra studie- och yrkesvägledare. Du kan diskutera både dina önskemål och studieekonomi med studie- och yrkesvägledaren. Tillsammans lägger ni sedan upp en studieplan.

Ansökan

Ansökan för dig som är ny
Ta kontakt med någon av våra studievägledare och gör upp en planering för dina studier.

Hur många kurser kan jag läsa?

De flesta som arbetar heltid brukar inte vilja läsa mer än en kurs i taget. Det motsvarar 25 procents studietakt, det vill säga cirka 10 timmars studiearbete per vecka. Ska du studera på heltid, och dessutom söka studiemedel, innebär det att du läser fyra kurser under en hel termin (20 poäng per vecka), det vill säga ca 40 timmars studiearbete.

Hur går studierna till?

Flexibla studier innebär att du träffar utbildaren minst ett pass per vecka och kurs, se schema.

Kurser på gymnasial nivå

 • Orienteringskurs. ”Studielyftet” 100p.
  Start senast 28 augusti 2017. Innehåll: Studieteknik, handfast studiehjälp varje vecka, metoder att lära bättre och kunskap om utbildningssystemet.
 • Svenska 1 100 p
 • Svenska 2 100 p
 • Svenska 3 100 p (Svenska 1, 2 och 3 kommer att krävas för en högskoleförberedande examen och ersätter Sv A och Sv B).
 • Engelska 3,5, Inför gymnasieengelskan 100 p (orienteringskurs)
 • Engelska 5 100 p (ersätter En A)
 • Engelska 6 100 p (ersätter En B)
 • Matematik 1a, 100 p (ersätter Ma A), Matematik 1b, 100 p (ersätter Ma A), Matematik 1c 100 p (ersätter Ma A)
 • Matematik 2a, 100 p (ersätter Ma B), Matematik 2b, 100 p (ersätter Ma B), Matematik 2c, 100 p (ersätter Ma B)
 • Matematik 3b, 100 p (ersätter Ma C, kräver kunskaper motsvarande Ma 2b), Matematik 3c, 100 p (ersätter Ma C)
 • Matematik 4, 100 p (erätter Ma D)
 • Samhällskunskap 1b, 100 p (ersätter Sh A),
  Samh. 1a1, 50 p, Samh. 1a2, 50 p (för dig som läst Sh1a1, 50 p)
 • Historia 1 b, 100 p (ersätter Hi A), Historia 1a1, 50 p, 1a2 50 p (för dig som läst Hi1 a1, 50 p)
 • Historia 2, 100 p (ersätter Hi B)
 • Datorkunskap 50 p (orienteringskurs)
 • Programhantering 100 p

Kurserna på Masugnen kräver närvaro enligt schema. Du deltar 1-5 pass per kurs och vecka. Se aktuellt schema på vår hemsida.

Webbkurser

De kurser som vi inte har i egen regi kan i enstaka fall läsas genom distansutbildaren  NTI. I dagsläget prioriteras Naturkunskap 1a2, Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2 då dessa är vanliga särskilda behörighetskrav. Övriga kurser är lågprioriterade. Hör med studievägledaren om du har frågor.

Betyg

När du avslutat dina studier inom gymnasial vuxenutbildning kan du få ett studiebevis. Efter avslutade studier måste du själv ta kontakt med studerandeexpeditionen för att få dina betyg utskrivna.

Uppdaterad: 2018-05-07 

Kontakt

Helene Broberg
Vägledare
0581-816 04

Nina Sundberg
Vägledare
0581-816 14

Frågor om administration

Monika Österberg
0581-816 02

Mer information