Translate site

Yrkeshögskoleutbildning till tandsköterska

Som tandsköterska har du en central roll i tandvårdsteamet som innebär att du ständigt möter nya människor i nya situationer.

Tandsköterskor i arbete

Yrkeshögskola (Yh)

Tandsköterskeutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning. Yh-myndigheten ansvarar för eftergymnasiala utbildningar som ger skräddarsydd och efterfrågad kompetens och därmed gör det lättare att få arbete. Yh bygger på mycket nära samarbete mellan arbetslivet och utbildningsanordnaren.

Utbildningens övergripande mål

Efter genomgången utbildning skall du kunna arbeta som:
  -   Tandsköterska i vårdteam på tandvårdsklinik

Utbildningen ger dig kunskaper om tandvårdsklinikens administration, hygien-, miljö- och kvalitetsarbete samt kunskaper om förebyggande och behandlande tandvård.

Studieform

Distans. Närträffar och föreläsningar i Lindesberg.

Studietakt

Heltid under 65 veckor

Omfattning

325 Yh-poäng

Nästa kursstart

13 augusti 2018

Ansökan

Ansökan är stängd.

Utbildningens innehåll

Kurs

YH-poäng

Administration och organisation

30

Anatomi, anestesi och farmakologi

20

Material och miljö

20

Munhåla och tändernas anatomi

10

Odontologi 1

35

Odontologi 2

30

Oral hälsa 1

30

Oralhälsa 2

25

Teamtandvård

10

Vårdhygien och smittskydd

25

Examensarbete

10

Lärande i arbete 1

15

Lärande i arbete 2

25

Lärande i arbete 3

40

Summa högskolepoäng

325

Uppdaterad: 2018-04-03 

Kontakt

Nina Sundberg
Vägledare
0581-816 14

Erika Gruvald
Utbildningsansvarig
0581-816 09