Translate site

Vård- och omsorgsutbildning

Vi har utbildningen för dig som leder till ett yrke med stort framtida rekryteringsbehov!

Vård- och omsorgsutbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med människor. Genom vår utbildning får du grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. 

Utbildningen består av obligatoriska kurser, fyra olika inriktningar där den studerande väljer en av dessa samt två av de valbara kurserna. De teoretiska studierna varvas med arbetsförlagd utbildning.

Omfattning

Heltid - 60 veckor

Ansökningsperiod

16 april-1 juni

Kursstart

Augusti 2018Innehåll:

 

 

Obligatoriska kurser:

Poäng

Vård och omsorgsarbete 1

200

Psykologi 1

50

Etik och människans livsvillkor

100

Hälsopedagogik

100

Medicin 1

150

Vård och omsorgsarbete 2

150

Psykiatri 1

100

Specialpedagogik 1

100

 

Inriktning 1Poäng
Akutsjukvård200
Medicin 2100
Inriktning 2Poäng
Äldres hälsa och livskvalitet200
Vård och omsorg vid demenssjukdom100
Inriktning 3Poäng
Psykiatri 2 *)200
Samhällsbaserad psykiatri *)100
Inriktning 4Poäng
Specialpedagogik 2 *)100
Friskvård och hälsa *)100
Socialpedagogik *)100
*) Kurserna kan genomföras av annan utbildningsanordnare.
Valbara kurser:Poäng
Kost, nutrition och munhälsa100
Hemsjukvård100
Palliativ vård100
Räddningsmedicin100
Vårdpedagogik och handledning100
Gymnasiearbete100
IT i vård och omsorg100

Vi reserverar oss för att kurser kan ställas in på grund av för få sökande.

Förkunskapskrav:
Grundskolekompetens
Godkänt betyg i svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper

Uppdaterad: 2018-01-22 

Kontakt

Nina Sundberg
Vägledare
0581-816 14

Mer information

För ansökan kontakta yrkesvägledare.

Du som läser vård- och omsorgsutbildning kan hyra din kurslitteratur av Masugnen till en kostnad av 500 kr/termin.