EU-val 2019

Den 26 maj är det till val till Europaparlamentet. Här har vi samlat information om valet och hur du röstar.

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen samt uppfylla vissa regler för medborgarskap.

Rösträtt i valet till Europaparlamentet

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

  • fyllt 18 år senast på valdagen,
  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Mer om rösträttlänk till annan webbplats

Röstkorten delas ut 2-8 maj

Om du har rösträtt till EU-valet får du ett röstkort med posten. På röstkortet står det vilken vallokal du tillhör.

Mer om röstkortlänk till annan webbplats

Grunden för rösträtten i det svenska valsystemet

Rösträtten, det vill säga vem som har rätt att rösta, är allmän och lika.

  • rösträtten ska kunna uppfyllas av många (ålder, medborgarskap och folkbokföring).
  • alla som får rösta har en röst.

Var röstar man?
Lindesbergs kommun är indelad i 16 valdistrikt och i varje valdistrikt finns en särskild vallokal. Vallokalen är bara öppen på valdagen. Vilket distrikt man tillhör, och vilken vallokal man ska rösta i, står på det röstkort som alla röstberättigade får hemskickat.

Förtidsrösta
Kan man inte rösta i sin vallokal på valdagen kan man förtidsrösta. Det kan man göra i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet från och med den 8 maj.

Information på minoritetspråkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är EU?
EU är ett samarbete mellan 28 europeiska länder. EU har sju institutioner med olika uppgifter, till exempel lagstiftning, budget och penningpolitik. EU:s historia startar på 1950-talet. Sverige blev medlem 1995. Genom åren har EU:s verksamhet ökat både vad gäller antalet länder och frågor som man samarbetar om.

Senast uppdaterad 2019-05-14