Årsstämma Linde Stadshus AB

Måndagen den 20 maj kl.13 hålls årsstämma med Linde Stadshus AB i kommunhuset Lindesberg. Stämman är öppen för allmänheten.

Bolaget ägs i syfte att

  • handha och samordna ägarstyrning av övriga koncernbolag i kommunen
  • handha framtagandet av strategiska planer för bolaget och övriga koncernbolag
  • ägandemässigt och operativt ansvara för samordning av övriga koncernbolags ekonomi och redovisning
  • handha och ansvara för information avseende bolagets och övriga koncernbolags verksamheter gentemot Lindesbergs kommun
  • vara ett aktivt instrument i utvecklingen av kommunen som en attraktiv kommun och utgöra ett för kommunen aktivt instrument till stöd för tillväxt och utveckling av näringslivet och arbetsmarknaden.

Välkommen på årsstämma!

För mer information kontakta kommunkansliet via växeln,
telefonnummer 0581-810 00.

Senast uppdaterad 2019-05-07