Gatorna sopas

Från och med vecka 14 påbörjas arbetet med att sopa bort sanden från alla våra körbanor och cykelstråk.

I vissa delar av kommunen är arbetet redan påbörjat. Som fastighetsägare har du ansvar att hålla snyggt på trottoaren utanför ditt hus. Vill du snabbt få bort sanden från gångbanan, sopar du ut den i gatan. När körbanan sedan är sopad är det inte längre tillåtet att sopa ut sanden.

Arbetet kan pågå även under lördagar, söndagar och kvällstid. Datumparkering gäller i vissa tätorter mellan kl.00:00 och 06:00.

Var extra noga med att flytta din bil så sopmaskinerna kommer fram ordentligt.

Senast uppdaterad 2019-03-29