Anslagstavla

Välkommen till Lindesberg kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Du kan läsa protokollen som anslagits här eller gå in på sidan Möten och protokoll.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas. Längst ner på sidan finns information om hur du överklagar beslut genom laglighetsprövning.

 • 2019-04-23

  Barn- och utbildningsnämnden 8 april 2019 § 41-53

  Barn- och utbildningsnämnden, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 23 april 2019 § 41-53PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 23 april 2019 till och med 15 maj 2019 .

 • 2019-04-18

  Socialnämnden 11 april 2019 § 37-44, 46-49

  Socialnämnden, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 18 april 2019 § 37-44, 46-49PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 18 april 2019 till och med 10 maj 2019 .

 • 2019-04-17

  Kommunfullmäktige 15 april

  Kommunfullmäktige, Anna Nilsson sekreterare

  Protokoll som justerats 17 april, §§54-84PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 17 april 2019 till och med 9 maj 2019 .

 • 2019-04-16

  Linde Stadshus AB 4 april 2019

  Linde Stadshus AB, Erika Johansson sekreterare

  Protokoll som justerats 15 april 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 15 april 2019 till och med 7 maj 2019 .

 • 2019-04-11

  Underrättelse om förslag till detaljplan för Rådhuskvarteret 5 med flera 12 april till 6 maj 2019

  Samhällsbyggnadsförvaltningen , Simon Ljunggren, planarkitekt

  Underrättelse om förslag till detaljplan för Rådhuskvarteret 5 med flera 12 april till 6 maj 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 12 april till och med 6 maj 2019 .

 • 2019-04-11

  Socialnämnden 11 april 2019 § 45

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 11 april 2019 § 45Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 11 april 2019 till och med 5 maj 2019 .

 • 2019-04-11

  Socialnämndens arbetsutskott 11 april 2019 § 85

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 11 april 2019 § 85 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 11 april 2019 till och med 3 maj 2019 .

 • 2019-04-11

  Socialnämndens arbetsutskott 4 april 2019 § 62-84

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 11 april 2019 § 62-84(sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 11 april 2019 till och med 3 maj 2019 .

 • 2019-04-11

  Kommunstyrelsen, 9 april 2019

  Kommunstyrelsen, Ellinor Halldan sekreterare

  Protokoll som justerats 11 april §§78-79PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 11 april till och med 3 maj 2019

 • 2019-04-09

  Tillväxtutskottet 2 april 2019

  Tillväxtutskottet, Ellinor Halldan kommunsekreterare

  Protokoll som justerats 8 april 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 9 april 2019  till och med 1 maj 2019 .

 • 2019-04-08

  Valnämnden, 8 april

  Valnämnden, Anna Nilsson, sekreterare

  Protokoll som justerats 8 april, §§16-18PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 8 april till och med 30 april 2019

 • 2019-04-08

  Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT 4 december 2018 PDF

  Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT, Liisa Ejdenwik sekreterare

  Protokoll 4 december 2018PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 8 april 2019 till och med 29 april 2019.

 • 2019-04-05

  Kommunfullmäktige, 28 mars 2019

  Kommunfullmäktige, Anna Nilsson sekreterare

  Protokoll som justerats 4 april 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 4 april 2019 till och med 26 april 2019 .

 • 2019-04-04

  Kommunstyrelsen 26 mars 2019

  Kommunstyrelsen, Ellinor Halldan, kommunsekreterare

  Protokoll som justerats 4 april 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 4 april 2019 till och med 26 april 2019 .

 • 2019-04-04

  Socialnämndens arbetsutskott 4 april 2019 § 60-61

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 4 april 2019 § 60-61 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 4 april till och med 26 april 2019 .

 • 2019-04-01

  Kungörelse om samråd med förslag av tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen LIS 1 april till 31 maj 2019

  Samhällsbyggnadsförvaltningen , Björn Nettelbladt, planarkitekt

  Kungörelse om samråd med förslag av tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen LISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 1 april till och med 31 maj 2019 .

 • 2019-03-28

  Linde Stadshus AB 25 mars 2019

  Linde Stadshus AB, Erika Johansson sekreterare

  Protokoll som justerats 28 mars 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 28 mars 2019 till och med 18 april 2019 .

 • 2019-03-26

  Kommunstyrelsen 26 mars 2019

  Kommunstyrelsen, Ellinor Halldan, kommunsekreterare

  Beslutsparagraf §60 och §75 som justerats den 26 mars 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 26 mars 2019 till och med 17 april 2019 .

 • 2019-01-17

  Socialnämndens arbetsutskott 17 januari 2019 § 1-14

  Socialnämndens arbetsutskott, Anna Nilsson sekreterare

  Protokoll som justerats 17 januari 2019 § 1-14 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 17 januari till och med 8 februari 2019 .

Så här överklagar du genom laglighetsprövning

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.      

Senast uppdaterad 2019-03-07