Anslagstavla

Välkommen till Lindesberg kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Du kan läsa protokollen som anslagits här eller gå in på sidan Möten och protokoll.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas. Längst ner på sidan finns information om hur du överklagar beslut genom laglighetsprövning.

 

 • 2019-08-15

  Socialnämndens arbetsutskott 15 augusti 2019 §§ 163-180

  Socialnämndens arbetsutskott, Ellinor Halldan sekreterare

  Protokoll som justerats 15 augusti 2019 § 163-180 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 15 augusti 2019 till och med 6 september 2019 .

 • 2019-07-30

  Socialnämndens arbetsutskott 30 juli, §§159-162

  Socialnämndens arbetsutskott, Anna Nilsson sekreterare

  Protokoll som justerats 30 juli 2019 § 159-162 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 30 juli 2019 till och med 21 augusti 2019 .

 • 2019-07-01

  Utställning för tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen för Lindesberg kommun 1 juli till 18 september 2019

  Samhällsbyggnadsförvaltningen , Björn Nettelbladt, planarkitekt

  Utställning för tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen för Lindesberg kommun 1 juli till 18 september 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 1 juli till och med 18 september 2019 .

Så här överklagar du genom laglighetsprövning

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.      

Senast uppdaterad 2019-07-15