Anslagstavla

Välkommen till Lindesberg kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Du kan läsa protokollen som anslagits här eller gå in på sidan Möten och protokoll.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas. Längst ner på sidan finns information om hur du överklagar beslut genom laglighetsprövning.

 • 2019-06-25

  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 17 juni 2019 § 1

  Barn- och utbildningsnämnden, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll 2019-06-17 § 1Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 25 juni 2019 till och med 16 juli 2019 .

 • 2019-06-25

  Socialnämnden 13 juni 2019 § 65-76

  Socialnämnden, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 13 juni 2019 § 65-76Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 25 juni 2019 till och med 16 juli 2019 .

 • 2019-06-25

  Socialnämnden 13 juni 2019 § 72

  Socialnämnden, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 13 juni 2019 § 72Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 25 juni 2019 till och med 16 juli 2019 .

 • 2019-06-25

  Socialnämndens arbetsutskott 13 juni 2019 § 136-137

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 13 juni  2019 § 136-137 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 25 juni 2019 till och med 16 juli 2019 .

 • 2019-06-25

  Socialnämndens arbetsutskott 5 juni 2019 § 111-135

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 13 juni 2019 § 111-135 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 25 juni 2019 till och med 16 juli 2019 .

 • 2019-06-24

  Utskottet för stöd och strategi 12 juni 2019

  Utskottet för stöd och strategi, Ellinor Halldan sekreterare

  Protokoll som justerats 20 juni 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 24 juni 2019 till och med 16 juli 2019 .

 • 2019-06-19

  Bergslagens överförmyndarnämnd - 12 juni 2019

  Kommunkansliet Ljusnarsbergs kommun, Anders Andersson sekreterare

  Protokoll som justerats 18 juni 2019 § 28-34 sekretess § S 15-16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 19 juni 2019 till och med 15 juli 2019 .

 • 2019-06-19

  Tillväxtutskottet 19 juni 2019

  Tillväxtutskottet, Ellinor Halldan kommunsekreterare

  Protokoll som justerats 19 juni 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 19 juni 2019  till och med 10 juli 2019 .

 • 2019-06-14

  Linde Stadshus AB, 13 juni

  Linde Stadshus AB, Anna Nilsson sekreterare

  Protokoll som justerats 13 juni, §§19-26PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 14 juni till och med 6 juli 2019.

 • 2019-06-14

  Tillväxtutskottet 4 juni 2019

  Tillväxtutskottet, Ellinor Halldan kommunsekreterare

  Protokoll som justerats 12 juni 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 14 juni 2019  till och med 6 juli 2019 .

 • 2019-06-13

  Kommunfullmäktige 10 juni

  Kommunfullmäktige, Ellinor Halldan sekreterare

  Protokoll som justerats 12 juniPDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 13 juni 2019 till och med 5 juli 2019 .

 • 2019-06-11

  Kommunfullmäktiges valberedning 2019-06-10

  Kommunfullmäktiges valberedning, Ellinor Halldan sekreterare

  Protokoll som justerats 10 juniPDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 11 juni 2019 till och med 3 juli 2019

 • 2019-06-10

  Kungörelse om granskning för detaljplan för Bägaren13 med flera 10 juni till 30 juni 2019

  Samhällsbyggnadsförvaltningen , Björn Nettelbladt, planarkitekt

  Granskning för detaljplan för Bägaren 13 med flera 10 juni till 30 juni 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 10 juni till och med 30 juni 2019 .

 • 2019-06-05

  Kommunstyrelsen 27 maj 2019

  Kommunstyrelsen, Ellinor Halldan, kommunsekreterare

  Protokoll som justerats 5 juni 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 5 juni 2019 till och med 27 juni 2019 .

 • 2019-06-05

  Socialnämndens arbetsutskott 5 juni 2019 § 106-111

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 5 juni 2019 § 106-111 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 5 juni 2019 till och med 26 juni 2019 .

 • 2019-04-11

  Socialnämnden 11 april 2019 § 45

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 11 april 2019 § 45Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 11 april 2019 till och med 5 maj 2019 .

 • 2019-04-11

  Socialnämndens arbetsutskott 11 april 2019 § 85

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 11 april 2019 § 85 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 11 april 2019 till och med 3 maj 2019 .

 • 2019-04-11

  Socialnämndens arbetsutskott 4 april 2019 § 62-84

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 11 april 2019 § 62-84(sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 11 april 2019 till och med 3 maj 2019 .

 • 2019-04-11

  Kommunstyrelsen, 9 april 2019

  Kommunstyrelsen, Ellinor Halldan sekreterare

  Protokoll som justerats 11 april §§78-79PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 11 april till och med 3 maj 2019

 • 2019-04-09

  Tillväxtutskottet 2 april 2019

  Tillväxtutskottet, Ellinor Halldan kommunsekreterare

  Protokoll som justerats 8 april 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 9 april 2019  till och med 1 maj 2019 .

 • 2019-04-08

  Valnämnden, 8 april

  Valnämnden, Anna Nilsson, sekreterare

  Protokoll som justerats 8 april, §§16-18PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 8 april till och med 30 april 2019

 • 2019-04-05

  Kommunfullmäktige, 28 mars 2019

  Kommunfullmäktige, Anna Nilsson sekreterare

  Protokoll som justerats 4 april 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 4 april 2019 till och med 26 april 2019 .

 • 2019-04-04

  Kommunstyrelsen 26 mars 2019

  Kommunstyrelsen, Ellinor Halldan, kommunsekreterare

  Protokoll som justerats 4 april 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 4 april 2019 till och med 26 april 2019 .

 • 2019-04-04

  Socialnämndens arbetsutskott 4 april 2019 § 60-61

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 4 april 2019 § 60-61 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 4 april till och med 26 april 2019 .

 • 2019-03-28

  Linde Stadshus AB 25 mars 2019

  Linde Stadshus AB, Erika Johansson sekreterare

  Protokoll som justerats 28 mars 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 28 mars 2019 till och med 18 april 2019 .

 • 2019-03-26

  Kommunstyrelsen 26 mars 2019

  Kommunstyrelsen, Ellinor Halldan, kommunsekreterare

  Beslutsparagraf §60 och §75 som justerats den 26 mars 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 26 mars 2019 till och med 17 april 2019 .

 • 2019-01-17

  Socialnämndens arbetsutskott 17 januari 2019 § 1-14

  Socialnämndens arbetsutskott, Anna Nilsson sekreterare

  Protokoll som justerats 17 januari 2019 § 1-14 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 17 januari till och med 8 februari 2019 .

Så här överklagar du genom laglighetsprövning

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.      

Senast uppdaterad 2019-03-07