Arbetsmarknad

Lindesbergs kommun ligger mitt i Bergslagen. Här finns en lång tradition av entreprenörskap och nytänkande kvar i trakten, vilket säkert har bidragit till att småföretagandet än idag spelar en viktig roll i kommunen.

För dig som idag saknar sysselsättning vänder du dig främst till Arbetsförmedlingen. Inom Lindesbergs kommun finns en enhet som arbetar med arbetsmarknadsfrågor, Arbetsmarknadsenheten Masugnen (AME). Det är kommunens resurs för att hjälpa människor utan sysselsättning vidare mot studier och arbete.

För att vara nära arbetsmarknaden i våra aktiviteter bjuds kontinuerligt föreläsare från privata näringslivet, myndigheter och föreningar in till våra lokaler för att informera deltagarna om aktuella branscher, olika yrken och hur företagen ser på rekrytering. Studiebesök på olika företag och andra verksamheter ordnas också för deltagarna på AME.

Personalen på AME samarbetar med att ordna jobbmässor i länet och deltar i olika nätverk med bland annat andra kommuner och det lokala näringslivet för att hela tiden vara uppdaterade på det som är aktuellt på arbetsmarknaden.

Kontakt
Emil Chandorkar, Enhetschef AME
emil.chandorkar@lindesberg.se
0581-816 50

Senast uppdaterad 2018-06-01